Corona en KSA 🦠

🔴 UPDATE 23/10/2020: activiteiten gaan door in code rood. 🔴 

Duidelijke afspraken maken en deze ook naleven zijn zeer belangrijk in deze onzekere tijden, maar we zijn overtuigd dat iedereen hieraan zijn steentje zal bijdragen. Meer specifieke informatie omtrent corona en KSA kan je terugvinden op de website van KSA Nationaal.

Hieronder zijn de belangrijkste regels samengevat:

Wie mag komen naar de activiteiten?

  • Risicogroep: leden die behoren tot de risicogroep zijn even welkom op de activiteiten als andere leden. De enige voorwaarde is dat hij/zij toestemming nodig heeft van de ouder(s), voogd(en) of mits toestemming van de huisarts.
  • Ziek zijn: was je ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van de activiteit? Dan moet je jammer genoeg thuisblijven. Dat geldt voor iedereen die betrokken is (leden, leiding, …)

Contactbubbels

  • Er worden bubbels gevormd van maximum 50 personen, de leiding draagt een mondmasker
  • Bij de +12-werking maken we een onderscheid tussen binnen- en buitenactiviteiten.
    • 🌳 Buitenactiviteiten mogen in bubbels van 50 met social distancing. Indien dit onmogelijk is, een mondmasker. 🌳
      🏠 Binnenactiviteiten mogen in bubbels van 20 met social distancing en mondmasker! 😷

Hygiëne

  • Ook op de KSA gelden de basisregels omtrent hygiëne: