Corona en KSA 🦠

🔴 UPDATE 27/10/2020: activiteiten -12-jaar gaan door in code rood. Activiteiten +12-jaar gaan niet meer door. 🔴 

Duidelijke afspraken maken en deze ook naleven zijn zeer belangrijk in deze onzekere tijden, maar we zijn overtuigd dat iedereen hieraan zijn steentje zal bijdragen. Meer specifieke informatie omtrent corona en KSA kan je terugvinden op de website van KSA Nationaal.

Hieronder zijn de belangrijkste regels samengevat:

Wie mag komen naar de activiteiten?

  • Risicogroep: leden die behoren tot de risicogroep zijn even welkom op de activiteiten als andere leden. De enige voorwaarde is dat hij/zij toestemming nodig heeft van de ouder(s), voogd(en) of mits toestemming van de huisarts.
  • Ziek zijn: was je ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van de activiteit? Dan moet je jammer genoeg thuisblijven. Dat geldt voor iedereen die betrokken is (leden, leiding, …)

Contactbubbels

  • -12 jaar: er worden bubbels gevormd van maximum 50 personen, de leiding draagt een mondmasker 🌳 😷
  • +12 jaar: geen activiteiten
     

Hygiëne

  • Ook op de KSA gelden de basisregels omtrent hygiëne: